ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.   Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Metz Dániel e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kutyacentrum.com (továbbiakban: Webshop) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF a Webshop a minden üzleti partnerére és Ügyfelére a vásárlás idején hatályos megfogalmazás szerint érvényesek. Általános üzleti feltételei minden Webshopon keresztül történt értékesítés során kizárólagosan érvényesek. A mindenkor érvényes ÁSZF-fel ellentétes vagy eltérő Ügyfé igényeket a szolgáltató nem fogad el.

Az Webshop használata során megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a 2. pontban megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://kutyacentrum.com/aszf/

2.   Szolgáltató adatai

Név: Metz Dániel e. v.

Székhely és levelezési cím: Magyarország, 7632 Pécs Nagy Ferenc tér 9-10. 4/73.

Telefonszáma: +36 20 391 3408

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kutyacentrum.com

Adószáma: 68059547-1-22 ​

Bank neve: OTP Bank

Bank Bankszámlaszám: 11731025-21445884

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon: +36 70 362 4785
Domain, tárhely:
Szerver hosting, bérszerver, VPS: +36 70 881 4184
Értékesítés: +36 70 433 6187
E-mail: info@rackforest.com

3.   Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkori hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az Ügyfél, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére, annak használatára.

Szolgáltató fenntarja magának minden jogot a Webshop teljes egészére, illetve minden részletére. Fenntartja jogait az azon megjelenő tartalmakra, és a weboldal terjesztésének tekintetében is. Tilos a Webshop felületén megjelenő tartalmakat vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, ismételt megjelenítése és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.   A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A Webshopban megjelenített termékek kizárólag a Webshopban online úton rendelhetők meg, telefonon nem.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik.

Nyitvatartási idő:
H-P: 9.00-17.00

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, abban az esetben a megrendelést követő napon kerül feldolgozásra.

Az általános teljesítési határidő, a rendeléstől számított 5 munkanapon, ha a megrendelt termék van raktáron. Ha a megrendelő banki utalással fizet, ebben az esetben az összeg beérkezésétől számított 5 munkanapon belül lesz a termék kiszállítva, ha van raktáron. Ha Felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató az Ügyfél felszólításában meghatározott időpontig (napjáig); felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről az Ügyfelet 3 napon belül tájékoztatja. A tájékoztatás alapján az Ügyfél a vásárlástól elállhat, vagy kérheti megrendelésének későbbi kiszállítását. Amennyiben eláll vásárlási szándékától, úgy az által fizetett termék árát Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az Webshopban megjelenő technikai ismertetők, leírásokban található hibákért, amennyiben az a Szolgáltatón kívül álló okok miatt (pl.: beszállítói mulasztás, előzetes bejelentés nélküli megváltozása) jelenik meg tévesen. Szolgáltató fenntartja a jogot ezekben az esetekben a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Ügyféllel történő egyeztetést követően kerül sor.

5.   A vásárlás menete

A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Regisztráció nélkül is tud az Ügyfél megrendelést leadni.

Megrendelés folyamata

Az Ügyfél a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.

Az Ügyfél kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, a termék mellett látható „Kosárba teszem” gombra kattintva. Ez után a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával az ügyfél a Webshopból tovább válogathat.

Az Ügyfél bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a Weboldal felső részén középen található „Kosár” gombra vagy a „?” ikonra kattintva.

Az Ügyfél a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát a termék mellett a található mennyiség jelzővel tudja beállítani.

Amennyiben az Ügyfél berakta kosarába a terméket, szükséges ellenőriznie a megvásárolni kívánt termék darabszámát.

Ha termék a kosárban van a mennyiségnél tudjuk a darabszámot növelni, csökkenteni, nullázni, majd a Kosár frissítés gombra kattintva frissül a kosár tartalma.

Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges (továbbiakban: Adatok).

Ügyfel megadhatja a szállítási címet, a szállítási/fizetési módot. Időnként van vásárlási kupon az oldalon ami10% kedvezményt ad. Ezek a kuponok csak egyszer,  csak egy meghatározott időszakban használhatók fel. A kedvezmény a vásárlás végösszegéből lesz levonva.

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató a 2. pontban található elérhetőségeken nyitvatartási időben készséggel áll az Ügyfél rendelkezésére.

A Pénztár oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát az Ügyfél által fizetendő összes költség, beleértve szállítási költséget is.

Az adatok megadását követően az Ügyfél a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követően e-mailben is értesíti az Ügyfelet, ahol az Ügyfél megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Ügyfel számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A regisztráció Ügyfél megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

Amennyiben az Ügyfél változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell a szolgáltatói elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A délig beékezett rendeléseket a GLS a következő munkanapon szállítja ki. A később feladott rendeléseket, a rendeléstől számított 2 munkanapon belül szállítja ki a futárszolgálat.

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

Fizetési módok

  • Utánvétel: Az Ügyfél a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor egyenlíti ki.
  • Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Weboldala: https://www.barion.com/hu/ Az ÁSZF: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/   A bankkártyás fizetés megvalósulása az így megfizetett összeg a Szolgáltató számlaszámán történt sikeres könyvelés után számít kiegyenlítettnek. A kiegyenlítés megtörténte után válik a rendelés teljesíthetővé.
  • Átutalás: Az átutalt összeg kizárólag rendelésszám megjelölésével, feltüntetésével kerüljön továbbításra a Szolgáltató felé.  Az átutalt összeg a Szolgáltató számlaszámán történt sikeres könyvelés után számít kiegyenlítettnek tekinti. A kiegyenlítés megtörténte után válik a rendelés teljesíthetővé.

Szállítási költség és módok

A Szolgáltató által biztosított aktuális szállítási módok és azok költségei a kiválasztott termék kosárba rakása után Pénztár oldalon találhatóak meg.

Ügyfel köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A csomagoláson és a termékeken átvételkor észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a kisszállítást végző szolgáltató munkatársától; sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagokat a GLS Hungary munkatársai kézbesítik.

Részletes információk, a szolgáltatás feltételi és a csomag nyomon követés az alábbi webhelyen:
https://gls-group.eu/HU/hu/home
Amennyiben az ÁSZF-ben megjelölt szállítási mód nem megfelelő az Ügyfél részére, abban az esetben azt a Szolgáltatónak a megrendeléskor jelezni szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató egyedi elbírálást alkalmaz a megrendelés elfogadására, vagy a megrendelés teljesítésétől való elállásra.

Adatbeviteli hibák

Adatbeviteli hibák javítása: Az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tud a kosárból (a termék előtt található X ikonnal) is, vagy a darabszám nullázásával. Amennyiben a megrendelt mennyiséget kívánja megváltoztatni, abban az esetbe a darabszám pontos beírásával, vagy a fel és le nyíllal (▲▼) teheti meg azt. Az adatbeviteli hibákból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ajánlati kötöttség, értesítés, visszaigazolás

Az Ügyfel által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Ügyfel részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfel által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés számát, a rendelés dátumát a megrendelt termékek pontos megnevezését, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Továbbiakban: Értesítő levél.

Az Értesítő levél után a rendelés teljesítéséről külön e-mail került kiküldésre Szolgáltató részéről, mely az Ügyfél által tett vételi ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Felek között. Továbbiakban Visszaigazoló levél.

Az Ügyfél mentesül az vásárlási kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó Visszaigazoló levelt. Nem mentesül vásárlási kötelezettség alól, amennyiben a megküldött levél az Ügyfél levelezési szolgáltatója miatt spam vagy különböző automata mappákba kerül, ami miatt a Visszaigazoló levél elkerülheti az Ügyfél figyelmét.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.   Termék ára


A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban, (vagy az adott Webshop hivatalos devizájában) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó árak), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség a túlméretes termékek esetén kerül felszámításra, a csomagolás költsége termékenként változó és a túlméretes termékek adatlapján, illetve a megrendelési folyamat során is feltüntetésre kerül. A megrendelési folyamat során a pontos szállítási költséget a Webshop jelzi.

A Webshop felületén a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A termékekről megjelentett képeket a termék nagykereskedelmi forgalmazója vagy gyártója biztosítja a Szolgáltató számára. Az ebből eredő kifogásokért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ha a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti, vagy elállhat a megrendeléstől. Ebben az esetben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a megrendelés teljesítéséről.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a telefonon vagy e-mailben felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot és felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Ügyfél eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

7.   Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztónak minősülő az Ügyfél vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 14 napon belül az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 14 napon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben pénzvisszafizetési igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Fogyasztónak minősülő Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 munkanapon belül közölni. (Ügyfél és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 5 munkanapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Fogyasztónak minősülő Ügyfél vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó, illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kötelező jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket.

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási jog

Fogyasztónak minősülő Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Szolgáltató webáruházában jellemzően az Ügyfél megrendelésére egyedileg legyártott, az Ügyfél igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékeket forgalmaz, így alapesetben ez a jogosultság nem gyakorolható. E termékkörön kívül eső termékek esetében az alábbiak szerint illeti meg az elállási jog a fogyasztónak minősülő Ügyfelelet.

Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében az Ügyfél a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg a ugyfelszolgalat@kutyacentrum.com címre.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlását kizárja higiéniai okok miatt a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége az Ügyfelet terheli.

Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett terméknek kizárólag az Ügyfél által megfizetett vételárát köteles az Ügyfél részére visszatéríteni.

Az elállás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató az elállással érintett terméknek kizárólag az Ügyfél által megfizetett vételárát köteles csak az Ügyfél részére visszatéríteni. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Feleket semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.

Az Ügyfél köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az Ügyfél kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

8.   Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, -időben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az elérhetőségek pontban feltüntetett e-mail címen, telefonon vagy postai levél útján közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. És a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabálynak megfelelő határidőben kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről érdemi választ küld a panaszosnak.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén elérhető. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a békéltető testületi eljárásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A békéltető testületi eljárás lefolytatásával kapcsolatosan további információkat talál a www.bekeltetes.hu címen, valamint ezen a címen érhető el a Békéltető Testületek által a panaszbejelentéshez javasolt formanyomtatvány is.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228. Telefonszám: +36 76/501 500, +36 76/501 525 Faxszám: +36 76/501 538 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.huNógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: +36 32/520 860 Faxszám: +36 32/520 862 E-mail cím: nkik@nkik.hu  
Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszám: +36 72/507 154 Faxszám: +36 72/507 152 E-mail cím: bekelteto@pbkik.huPest Megyei Békéltető Testület Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81. Telefonszám: +36 1/269 0703 Faxszám: +36 1/269 0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: +36 66/324 976 Faxszám: +36 66/324 976 E-mail cím: bmkik@bmkik.huSomogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefonszám: +36 82/501 000 Faxszám: +36 82/501 046 E-mail cím: skik@skik.hu  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám: +36 46/501 091 Faxszám: +36 46/501 099 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu, bekeltetes@bokik.huSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: +36 42/311 544, +36 42/420 180 Faxszám: +36 42/311 750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  
Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszám: +36 1/488 2131 Faxszám: +36 1/488 2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huTolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefonszám: +36 74/411 661 Faxszám: +36 74/411 456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: +36 62/554 250 118-as mellék Faxszám: +36 62/426 149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.huVas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: +36 94/312 356 Faxszám: +36 94/316 936 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám: +36 22/510 310 Faxszám: +36 22/510 312 E-mail cím: fmkik@fmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszám: +36 88/429 008 Faxszám: +36 88/412 150 E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszám: +36 36/416 660 Faxszám: +36 36/323 615 E-mail cím: bekeltetes@hkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a Telefonszám: +36 96/520 217, +36 96/520 202 Faxszám: +36 96/520 218 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszám: +36 56/510 610 Faxszám: +36 56/370 005 E-mail cím: kamara@jnszmkik.huHajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszám: +36 52/500 749 Faxszám: +36 52/500 720 E-mail cím: info@hbkik.hu  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fo tér 36. Telefonszám: +36 34/513 010 Faxszám: +36 34/316 259 E-mail cím: kemkik@kemkik.huZala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszám: +36 92/550 513 Faxszám: +36 92/550 525 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.   Felelősség

Az Ügyfél a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Ügyfél által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai (Webshop) olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.                    Szerzői jogok

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kutyacentrum.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

10. Egyéb rendelkezések

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.